نظرات انتقادات پیشنهادات 09362336401


سلمان فارسي يكي از ياران با وفاي پيامبر

سلمان بن اسلام: سلمان فرزند اسلام (= سلمان فارسى)، فرزند عبداللّه، عضوي از خانواده پاك پيامبر و آزاد شده مصطفي
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجتبی در ساعت 8:55 | لینک  |